رویداد معرفی گواهی ارزیابی کیفی EuroCert

رونمایی از مدل ارزیابی ساختمان های مارکدار، بر اساس استاندارد های “بنای پایدار”، مورد تایید، مرجع ارزیابی EuroCert  انگلستان توسط گروه ساختمان های مارکدار iBBi در فضای VIP رستوران بین المللی اسکای فال در تاریخ سه شنبه، مورخ  ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ برگزار شد.

سخنران: مهندس حسین حسین دخت رئیس هیئت مدیره گروه توسعه بنای پایدار آرون.

رویداد رونمایی از مدل ارزیابی ساختمان های مارکدار- بارادکاما

site-photo2

بارادکاما – ساختمانهای مارکدار – بنای پایدار

مطالب مشابه

نظرات