کارگاه برند سازی شخصی برای مهندسین معمار

برگزار شد…

photo_2016-11-19_15-22-09
photo_2016-11-19_15-22-03
photo_2016-11-19_15-21-50

تصاویر کارگاه پس از برگزاری

مطالب مشابه

نظرات