تامین سرمایه (Funding)

انجام هر پروژه ای احتیاج به منابع دارد. در پروژه های ساختمانی این منابع در ۳ دسته منابع مالی و پولی، منابع انسانی و ماشین آلات تقسیم بندی می شود. مهمترین از بین این ۳ دسته، منابع مالی و پولی است که به آن ها، سرمایه اطلاق می گردد.

ما در بارادکاما و در قراردادهای توسعه گری خود، با دو روش تامین سرمایه از طریق گشایش اعتباری اسناد و همچنین تامین سرمایه جمعی، منابع مالی و پولی را برای پروژه های مشتریان خود تامین می کنیم.

در پروژه های ساختمانی، تامین سرمایه معمولاً با دو هدف مختلف انجام می شود:

  • تامین نقدینگی: در پروژه هایی که سرمایه مالک و یا سرمایه گذار، کفاف اتمام پروژه را نمی دهد، الزام به تامین سرمایه از خارج از پروژه وجود دارد. با توجه به هزینه بالای پول (به علت نرخ ترم و بهره بالا)، بررسی نحوه و شرایط این تامین سرمایه، در میزان سودآوری پروژه ها بسیار موثر است. برای مثال در بسیاری از پروژه ها، سرمایه گذار، تصمیم به اخذ وام نموده، در حالیکه این تامین سرمایه به علت ماهیت استقراضی آن، و اینکه پرداخت اصل و فرع وام بر عهده، گیرنده وام است، در بسیاری از موارد هم منافع پروژه را از بین برده و در بعضی موارد حتی اصل سرمایه مالک را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
  • افزایش نرخ بازگشت سرمایه: نرخ بازگشت داخلی (IRR) بسیاری از پروژه ها پایین تر از حد مورد تصور سرمایه گذار است؛ ولی به دلایل مختلفی انجام پروژه برای سرمایه گذار اجبار و یا حتی ترجیح است. برای مثال زمینی که شهرداری فرصت ساخت محدودی برای آن در نظر گرفته و یا جواز آن دارای محدودیت زمانی است و یا حتی پروژه ای که در شرایط اقتصادی سال های بعد سودده خواهد بود ولی در زمان حال باید انجام شود. در این موارد، برای افزایش نرخ بازگشت سرمایه (ROR) سرمایه گذار، می توان بخشی از هزینه های پروژه را با منابع خارجی انجام داد. این روش اگر با بررسی و محاسبه صحیح انجام شود، از آن جا که حجم و میزان سرمایه گذاری سرمایه گذار کاهش یافته، می تواند سود وی را افزایش دهد.

روش های تامین سرمایه برای پروژه های ساختمانی در ایران به قرار زیر می باشد:

  • تامین سرمایه از بازار پول: که عمدتاً از بانک ها انجام می شود و در قالب انواع وام و یا گشایش اعتباری اسناد صورت می گیرد.
  • تامین سرمایه از بازار سرمایه: که معمولاً یا با انتشار اوراق مشارکت و یا انواعی از صکوک (صکوک استصناع، مشارکت، جعاله و … ) و یا از طریق صندوق پروژه ها مثل صندوق های زمین و ساختمان، صورت می گیرد.پ
  • تامین سرمایه پوششی (Hedge Funding): که به معنی جذب سرمایه های کلان از تعداد محدودی سرمایه گذار است.
  • تامین سرمایه جمعی (Crowd Funding): که به معنی تامین سرمایه های کوچک از تعداد زیادی سرمایه گذار است.
  • پیش فروش: این روش تامین سرمایه یکی از متداول ترین و همچنین پر ریسک ترین روش های تامین سرمایه در شرایط نوسان قیمتی حاکم بر اقتصاد کشور است.
  • تهاتر: این روش که بدترین و ضعیف ترین روش تامین سرمایه در پروژه های ساختماتی است، به عنوان آخرین ابزار و نحوه تامین سرمایه باید به کار گرفته شود.

همانطور که در بالا نیز بیان گردید، ما در بارادکاما و در قراردادهای توسعه گری خود، با دو روش تامین سرمایه از طریق گشایش اعتباری اسناد و همچنین تامین سرمایه جمعی، منابع مالی و پولی را برای پروژه های مشتریان خود تامین می کنیم.