این روش که در ایران به اشتباه “تامین مالی جمعی” ترجمه شده است، از مدرن ترین روش های تامین سرمایه در حوزه صنعت ساختمان می باشد.

پیشتر این روش برای تامین سرمایه کسب و کارهای کوچک و متوسط با سرمایه های کوچک و بر اساس تعداد زیاد سرمایه گذاران، انجام می شده است ولی با توجه به افزایش قیمت مسکن و هزینه های پروژه در ایران، متاسفانه با سرمایه های کمتر از ۵ میلیارد تومان، به جز پیش خرید، سرمایه گذاری دیگری نمی توان انجام داد (پیش خرید با توجه به قانون پیش خرید مصوب ۱۳۸۹، کاری پر ریسک و بعضاً غیر قانونی است)، که در این حالت، سود سرمایه گذار فقط محدود به تورم احتمالی زمان پیش خرید تا تحویل می شود و فردی که پیش خرید می نماید، از سود خود پروژه، بی نصیب می ماند؛ جدای از خطرات پیش خرید، حق سرمایه گذاری که در نیمه راه پروژه سرمایه گذاری می کند، منافع حاصل از پروژه نیز می باشد. برای این کار به جای عقد قرارداد پیش فروش (که طبق قانون مصوب ۱۳۸۹، کاری سخت و تقریباً غیر ممکن است) سرمایه گذار می تواند با عقد قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری و یا تعهد به فروش، که هر دو در دفاتر اسناد رسمی تهیه می شوند، می تواند به عنوان سرمایه گذار هم از منافع رشد پروژه بهره مند گردد و هم از تورم های محتمل در حوزه املاک.

این روش با توجه به آنکه تمامی قراردادهای آن در دفاتر اسناد رسمی بسته می شود، قرارداد رسمی محسوب شده و دارای اعتبار و وجاهت قانونی است در حالیکه قراردادهای پیش خرید، حتی اگر در بنگاه های املاک منعقد گردند، قرارداد غیر رسمی محسوب شده و پیگیری آنان، شرایط و سختی های خود را دارد.

مهندسین مشاور بارادکاما به عنوان اولین و معتبرترین مشاور سرمایه گذاری و توسعه گری در صنعت ساختمان کشور، بخش عمده از پروژه های توسعه گری خود را با این روش، تامین سرمایه می نماید.

علاقمندان به مشارکت و سرمایه گذاری در این پروژه های شرکت بارادکاما می توانند از طریق لینک زیر با این دست پروژه های ما آشنا شوند:

پروژه های توسعه گری

0