تفاهم نامه دوره های آموزشی با ریاست انجمن معماری شهر تهران

 در اخبار آکادمی, اخبار و رویدادها

در فاز اول این تفاهم نامه، توافق برای برگزاری ۵ دوره تخصصی به شرح زیر گردیده است :
۱- کارگاه برند سازی شخصی ویژه مهندسین معمار
۲- کارگاه مدیریت هزینه و در آمد در پروژه های ساختمانی
۳- دوره مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان
۴- دوره مدیریت مالی در صنعت ساختمان
۵- کارگاه مدیریت مارکتینگ و فروش در پروژه های ساختمانی

با همکاری و همفکری دوست عزیزم جناب مهندس سید مراد ” ریاست انجمن “، در آینده ای نزدیک پروژه های مشترک دیگری توسط دو مجموعه معرفی خواهد گردید.

نوشته های اخیر
0