جشن شروع دوره مدیریت ارشد کسب و کار در صنعت ساختمان

 در اخبار آکادمی, اخبار و رویدادها

جشن آغاز سومين دوره construction & real-estate MBA

با توجه به رقابت و ركود در صنعت ساختمان، بر آن شديم با همكارى دانشگاه خوارزمى از بين مهندسين عمران و معمار، نسل جديد و كارآمدى از مديران اين صنعت را آموزش دهيم.

شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶، جشن سومین دوره MBA صنعت ساختمان، در محل دانشگاه خوارزمی تهران برگزار گردید.

مهندس هومن ابن الشريعه و مهندس شهروز انصارى فرد از تجربيات خود صحبت كردند.

مهندس عليرضا كريم كلاس مديريت در كسب و كار صنعت ساختمان را برگزار كردند.

نوشته های اخیر
0