ما در مهندسین مشاور بارادکاما با این فلسفه وجودی که صنعت ساختمان (به عنوان یک کسب و کار حرفه ای و بسیار پر ریسک)، علاوه بر داشتن ابعاد فنی مثل معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی، چه در زمینه طراحی و چه اجرا، دارای بعد مهمتری است که بعد بیزنسی و کسب و کار این صنعت است، تاسیس یافته ایم؛ با این استدلال که بالاترین دغدغه تمامی فعالان این حوزه، خصوصاً مالکان، سرمایه گذاران و سازندگان، کسب سود ومنفعت است و هیچ سازنده و سرمایه گذاری تنها برای اینکه ساختمانی با اصول مهندسی بسازد و مورد تایید و تشویق جامعه قرار گیرد، وارد این کسب و کار و فعالیت حرفه ای نشده و نمی شود.

متاسفانه در ایران، با وجود اهمیت مدیریت سرمایه و رشد آن در فعالیت های ساختمانی، اکثر پروژه ها بر اساس ملاحظات فنی و مهندسی تعریف می شوند؛ علت این خطای راهبردی این است که پروژه را افرادی تعریف می کنند که بیشتر توانایی فنی و مهندسی دارند. سازنده ای که خود مهندس است، دفتر معماری که مدیر آن یک مهندس معمار است، شرکت مشاوری که اعضای هیات مدیره و مدیر عامل آن همگی از جامعه مهندسی انتخاب شده اند.

گویی که عموماً به دلیل تورم های دوره ای در این صنعت و افزایش حجم پول سرمایه گذاران، خطاهای مدیریتی و سرمایه گذاری در این صنعت نادیده گرفته می شود، ولی افراد باهوش و با تجربه، متوجه کاهش قدرت مالی خود علیرغم افزایش حجم پولشان، می شوند. علت این مساله پایینتر بودن میزان تورم در صنعت ساختمان نسبت به بازارهای موازی مثل بازار ارز، بازار طلا و سکه و حتی بازار بورس است و چون پروژه ها با دید توسعه گری تعریف نمی شوند (فقط با نگاه مهندسی تعریف می شوند) ارزش افزوده ای که باعث جبران کمتر بودن تورم این صنعت نسبت به بازارهای دیگر شود، حاصل نمی شود.

به زعم مهندسین مشاور بارادکاما، مهمترین دلیل شکست و یا پایین بودن نرخ بازگشت داخلی پروژه ها (IRR)، اشتباه در تعریف و نحوه مدیریت سرمایه در آنان می باشد. ایجاد ارزش افزوده در یک پروژه حاصل از به کارگیری استراتژی رشد سرمایه گذاری است. استراتژی های رشد در صنعت ساختمان به سه دسته عمده زیر تقسیم می شوند:

  • استراتژی گسترش (Expansion): به معنی رشد در تمامی جهات است. اینکه زمانی فعالان ساختمانی خود را مشغول پروژه های مسکونی می کنند، زمانی تجاری و این رشد را بدون بررسی ریسک ها و سناریوهای مختلف، انجام می دهند و صرف اینکه مشغول افزایش تعداد کارهای خود هستند و فعالیت خود را زیاد کرده اند پس حتما موفق خواهند بود، همان بی تدبیری است که از آن به ،خطای استراتژی گسترش بی برنامه، یاد می شود.
صنعت ساختمان
  • استراتژی بسط (Deployment): در این استراتژی مالک یا سرمایه گذار پروژه، طرح اولیه ای بر اساس دانش مهندسی طراحی می کند، بعد با مواجهه شدن با واقعیت بازار و اینکه مشخصات فنی پروژه اش، مخاطب و خریداری ندارد، بدون تفکر عمیق شروع به تغییر ابعاد فنی پروژه خود بر اساس حرف های بازار می کند. پر واضح است نتیجه این عمل، پروژه های هفتاد رنگی است که هر بخش آن سازی برای خود می زند و بیشتر از هر پروژه دیگری باعث شکست مالک یا سرمایه گذار خود می شود. این خطا را خصوصا در پروژه های با کاربری های تجاری و اداری و همینطور تفریحی، بسیار می بینیم.
صنعت ساختمان
  • استراتژی توسعه (Development): به معنی داشتن تدبیر و استراتژی مدون برای تعریف، ساخت و راهبری پروژه است. در این استراتژی مالک یا سرمایه گذار با هدف رشد بهینه سرمایه خود، اقدام به بررسی شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پروژه نموده و تمامی سناریوهای محتمل را بررسی کرده و آن ها را با واقعیت بازار تطبیق می دهد. بر اساس سناریوهای واقع بینانه، برنامه مالی خود (شامل مدیریت هزینه و درآمد، قیمت گذاری، برندینگ و فروش) خود را طرح ریزی می کند و بر اساس این واقعیت ها، ابعاد فنی خود را تعریف می کند. پس از تعریف و شروع پروژه نیز با رصد مدام تمامی عوامل موثر بر ابعاد مختلف پروژه اش، برنامه خود را به روز کرده و از منافع و رشد ارزش سرمایه خود، حراست می کند. دقیقا همانند ناخدای خبره و دلیری که در شب طوفانی، کشتی خود را با نگاه به فانوس دریایی دور دست، به ساحل اطمینان هدایت می کند.
صنعت ساختمان
  • با شرح بیان شده در بالا مهندسین مشاور بارادکاما، به عنوان نخستین مشاور رسمی توسعه گری در صنعت ساختمان، و تنها دارنده دانش (بارادکاما اولین و تنها برگزار کننده دوره دکتری مدیریت کسب و کار در حوزه توسعه گری صنعت ساختمان در دنیا می باشد) و تجربه عملی توسعه گری (Developing) در ایران تاسیس و به فعالیت خود مشغول است. بارادکاما خدمات مدیریت سرمایه گذاری و توسعه گری پروژه های خود را با به کارگیری ده حوزه دانشی زیر، که از آن ها به “ده فرمان توسعه گری در صنعت ساختمان” یاد می کند، باعث رشد و ارتقای منافع و ارزش سرمایه، مشتریان خود می شود.
صنعت ساختمان
0