به عنوان قدیمی ترین و معتبرترین شرکت تخصصی در حوزه توسعه گری صنعت ساختمان، بدیهی است سرمایه گذاران علاقمند به همکاری با این مهندسین مشاور و سرمایه گذاری در پروژه های توسعه گری این مهندسین مشاور باشند. ما در بارادکاما با رعایت اصول قانونی و حرفه ای پذیرای تمامی سرمایه گذاران محترم و همکاری با این عزیزان در پروژه های خود هستیم. ما متعهدیم تمامی دانش و توان حرفه ای خود را جهت رشد و ارتقای پروژه هایمان نموده و باعث افزایش نرخ بازگشت داخلی (IRR) پروژه هایمان شویم و از این طریق نرخ بازگشت سرمایه (ROR)، سرمایه گذاران خود را به حداکثر برسانیم.

روش های سرمایه پذیری تعریف شده در ساختار کاری بارادکاما، به دو روش عقد قرارداد تعهد فروش و یا عقد قرارداد مشارکت با سرمایه گذاران خواهد بود. هر دو نوع قرارداد، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و این اطمینان را به سرمایه گذاران می دهیم که نهایت امانتداری، قانون مداری و درنتیجه اطمینان خاطر را برای سرمایه گذاران محترم به ارمغان می آوریم.

از سوی دیگر مهندسین مشاور بارادکاما، سرمایه های جذب شده را در پروژه هایی که خود مدیر و مسوول توسعه گری آنان است، سرمایه گذاری می نماید. قطع به یقین مهندسین مشاور بارادکاما به دلیل تعهد حرفه ای و انجام وظیفه امانتداری در انتخاب و ورود به پروژه های توسعه گری نهایت دقّت و سخت گیری را می نماید و تا از موفقیت پروژه  و تیم حاضر در آن مطمئن نباشد در پروژه ای ورود نمی نماید؛ همچنین بارادکاما به هیچ عنوان در پروژه های متفرقه و پروژه های غیر از پروژه های توسعه گری خود، ورود نکرده و خدمات سرمایه گذاری خود را ارائه نمی نماید.

همچنین مهندسین مشاور بارادکاما به منظور تامین مصالح و یا نقدینگی پروژه های توسعه گری خود، امکان گشایش اعتبار اسنادی از بانک های صادرات و ملّت، تا سقف چهارهزار میلیارد تومان، را دارد.