رشد و پیشرفت، خواسته و نیاز طبیعی هر فرد و یا سازمانی است. برای همین، استراتژی های رشد (Growth Strategy)، یکی از مهمترین راهبردهای افراد و کسب و کارها برای پیشرفت می باشد.

استراتژی های رشد به سه دسته کلّی زیر تقسیم می شوند:

 • استراتژی گسترش (Expansion): به معنی رشد همه جانبه و در تمامی حوزه ها می باشد. مصداق این استراتژی در صنعت ساختمان بدین صورت است که یک سازنده و یا سرمایه گذار خود را مشغول پروژه های مسکونی می کنند، زمانی تجاری و این رشد را بدون بررسی ریسک ها و سناریوهای مختلف وحتی بدون تغییر و اصلاح سازمان خود، انجام می دهند و صرف اینکه مشغول افزایش تعداد کارهای خود هستند و فعالیت خود را زیاد کرده اند پس حتماً موفق خواهند بود، همان بی تدبیری است که از آن به “خطای گسترش کورکورانه” یاد می شود.
 • استراتژی بسط (Deployment): در این استراتژی مالک یا سرمایه گذار پروژه، طرح اولیه ای بر اساس دانش مهندسی طراحی می کند، بعد با مواجهه شدن با واقعیت بازار و اینکه مشخصات فنی پروژه اش، مخاطب و خریداری ندارد، بدون تفکر عمیق شروع به تغییر ابعاد فنی پروژه خود بر اساس حرف ها و توصیه های غیر کارشناسانه افراد فعال در بازار می کند. پر واضح است نتیجه این عمل، پروژه های هفتاد رنگی است که هر بخش آن سازی برای خود می زند و بیشتر از هر پروژه دیگری باعث شکست مالک یا سرمایه گذار خود می شود. این خطا را خصوصا در پروژه های با کاربری های تجاری و اداری و همینطور تفریحی، بسیار می بینیم.
 • استراتژی توسعه (Development): به معنی داشتن تدبیر و استراتژی مدون برای تعریف، ساخت و راهبری پروژه است. در این استراتژی مالک یا سرمایه گذار با هدف رشد بهینه سرمایه خود، اقدام به بررسی شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پروژه نموده و تمامی سناریوهای محتمل را بررسی کرده و آن ها را با واقعیت بازار تطبیق می دهد. بر اساس سناریوهای واقع بینانه، برنامه مالی خود (شامل مدیریت هزینه و درآمد، قیمت گذاری، برندینگ و فروش) خود را طرح ریزی می کند و بر اساس این واقعیت ها، ابعاد فنی خود را تعریف می کند. پس از تعریف و شروع پروژه نیز با رصد مدام تمامی عوامل موثر بر ابعاد مختلف پروژه اش، برنامه خود را به روز کرده و از منافع و رشد ارزش سرمایه خود، حراست می کند. دقیقا همانند ناخدای خبره و دلیری که در شب طوفانی، کشتی خود را با نگاه به فانوس دریایی دور دست، به ساحل اطمینان هدایت می کند.
 • در صنعت ساختمان و از رویکرد سرمایه گذاری و کسب و کار، دو دسته کلی توسعه گری داریم:
  • توسعه گری ساخت: در این استراتژی، زمینی برای ساخت یک ساختمان آماده می شود و تمامی ارزش افزوده فعالیت سازنده فقط و فقط از ساخت فیزیکی ساختمان حاصل می شود. در این مدل توسعه گری، ساختمان ساخته شده فقط از نظر مشخصات فیزیکی و فنی با ساختمان های کناری و رقیب خود فرق می کند و مشتریان صرفاً بر اساس این تفاوت هاست که، ساختمانی را برای خرید و یا سرمایه گذاری انتخاب می کنند. بدیهی است در این نوع توسعه گری، رقابت بسیار شدبد بوده و موفقیت پروژه و کسب منافع سرمایه گذار، مالک و یا حتی سازنده در گروه تمهیدات بسیار خاص و سخت گیرانه ای است.

  برای مطالعه بیشتر در این خصوص می توانید از لینک زیر، اقدام بفرمایید:

  • توسعه گری املاک: در این استراتژی، توسعه گر، مفهوم یا کاربری و یا کانسپت خاصی برای پروژه خود انتخاب می نماید، و ارزش افزوده مالی و غیر مالی پروژه از این تعریف کانسپت ایجاد می شود؛ به این معنی که مشتریان و سرمایه گذاران، این پروژه را به دلیل این کانسپت و اطمینان از موفقیت آن، انتخاب می کنند و نه مشخصات فیزیکی و فنی پروژه. پر واضح است که با انجام پروژه، و رعایت کیفیت و اصول فنی، این توسعه گری کامل شده و سود بیشتری از ساخت پروژه نیز نصیب سرمایه گذاران خواهد شد، ولی سود اصلی و بیشتر از تعریف نوع و کانسپت پروژه محقق می شود. این سود گاهی آنقدر زیاد است که توسعه گر املاک، فعالیت ساخت و ساز آن را برون سپاری کرده و از سود توسعه گری ساخت آن صرفنظر می کند. معمولاً سود توسعه گری املاک، بین ۴ تا ۷ برابر سود توسعه گری ساخت (ساخت و ساز رایج) می باشد.

  مهندسین مشاور بارادکاما به عنوان نخستین و معتبرترین مشاور توسعه گری در صنعت ساختمان کشور (املاک و ساخت)  و با داشتن دانش اختصاصی و تجربه و سابقه منحصر به فرد در این حوزه، مطمئن ترین مجموعه در این عرصه می باشد. گواه این امر برگزاری اولین دوره دکتری مدیریت توسعه گری در صنعت ساختمان در کشور و همچنین تجربه همکاری در بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان پروژه در کشور است.

  برای مطالعه بیشتر در این خصوص می توانید از لینک زیر، اقدام بفرمایید:

0