توسعه گری در ساخت همان فعالیتی است که در ایران از آن به ساخت و ساز تعبیر می شود و عمده تخصص و درنتیجه فعالیت سرمایه گذاران در این صنعت، صرفاً محدود به این حوزه از استراتژی توسعه گری می شود. با توجه به اینکه تمامی فرآیندهای این نوع توسعه گری، در فرآیندهای عملیاتی ساخت و ساز است، فعالان و سرمایه گذران این حوزه، می بایست یا با تغییر در مصالح، سبک معماری و نوع محصولات استفاده شده در ساختمان خود ایجاد مزیت رقابتی نمایند و یا باید با اصول توسعه گری ساخت و ساز آشنا شوند.

در مهندسین مشاور بارادکاما، با انجام فرآیندهای مدیریتی مثل مدیریت هزینه و درآمد (Cost and Revenue Management)، مدیریت ریسک های مالی و اقتصادی، تدوین استراتژی های پیش فروش و فروش پروژه (به نحوی که ریسک نوسانات قیمت مدیریت شود) و همچنین تدوین و پیاده سازی اصول مارکتینگ و برندینگ پروژه، اقدام به خلق ارزش افزوده و ارتقای سودآوری و نرخ بازگشت سرمایه (ROR) برای سرمایه گذاران و مشتریان خود می نماییم.

0