کانون ساختمان های ماندگار، توسط مهندسین توسعه گر بارادکاما و به عنوان نماینده رسمی و انحصاری مرجع ارزیابی و صدور گواهی EUROCERT Inc. کانادا در خاورمیانه، تاسیس گردیده است. ساختمان هایی که توسط بارادکاما سرمایه گذاری، ساخته و توسعه داده می شوند در غالب این کانون و با برند “ساختمان های ماندگار” و با نظارت عالیه و تحت لیسانس این نهاد بین المللی ساخته شده و گواهی کیفیت بین المللی برای تمامی این ساختمان ها صادر می گردد. تمامی ساختمان های ما با نشان و برند “ساختمان های ماندگار”، که به طور قانونی  در سازمان اسناد رسمی قوه قضاییه کشور ثبت شده است، ارائه می گردند.

بیانیه ماموریت

با توجه به پیشرفت هایی که در حوزه ساختمان کشور اتفاق افتاده و همچنین افزایش سطح آگاهی و دانش، سرمایه گذاران و خریداران واحدهای ساختمانی خواسته هایی جدید و به حقّ بابت سرمایه گذاری خود دارند. این خواسته ها علاوه بر مشخصات فنّی و مهندسی با کیفیت، استفاده از امکانات و برخورداری از یک تجربه منحصر به فرد از زندگی در ساختمانی هستند که بابت آن سرمایه پرداخت نموده اند. معیارهای ماندگاری (Sustainability) علاوه بر کنترل کیفیت و مطلوبیت آیتم های فنّی و مهندسی، بر دو معیار اجتماعی و اقتصادی ساختمان نیز تاکید دارد.

فلسفه فکری ما در بارادکاما، به عنوان یک توسعه گر (Developer) نگاهی جامع بر ساختمان سازی است و علاوه بر داشتن بیشترین دقّت و نظارت بر اصول ساخت، خلق فضا و اجتماعی مطلوب برای ساکنین است به نحوی که زندگی در ساختمان های ما حسّی دلپذیر، مطلوب و آرامش بخش را برای تمامی ساکنین به ارمغان آورد؛ به همین دلیل است که بر خود سخت گرفته ایم و تمامی پروژه های خود را علاوه بر نظارت سازمان های عمومی مثل سازمان نظام مهندسی و شهرداری، با نظارت عالیه مرجع بین المللی EuroCert و سازمان های داخلی از جمله انجمن معماری و اداره ملّی استاندارد می سازیم.

علاوه بر سخت گیری در بخش ساخت، در زمان واگذاری و بهره برداری نیز، علاوه بر بررسی خریداران واحدهای خود، اقدام به آموزش اصول شهروندی ماندگار و اخذ آزمون از  متقاضیان خرید می نماییم و واحدهای ساختمان های ما تنها به واجدین شرایط فروخته شده و به این عزیزان با عنوان “شهروندان ماندگار” ارا ئه خدمت می نماییم.

بارادکاما مسئولیت و مدیریت بهره برداری تمامی پروژه های خود را، شاخصاً و راساً انجام داده و تمامی شهروندان ماندگار، کوچکترین دغدغه ای از بابت راهبری و خدمات پس از فروش نخواهند داشت.

آری ما برای همه ساختمان نمی سازیم

ما در بارادکاما، تنها ساختمان ماندگار و تنها برای شهروندان ماندگار ساخته و بهره برداری می نماییم

ما ساختمان ساز نیستیم؛ ما توسعه گر هستیم

مجموعه ساختمان های ماندگار در نظر دارد با همکاری خبرگان و متخصصین حوزه لاکچری صنعت ساختمان و زیر نظر مرجع ارزیابی EUROCERT آیین نامه ارزیابی ” ساختمان های نفیس ماندگار ” را به صورت تخصصی برای این حوزه تهیه و تدوین نماید.

آیین نامه ها

سیستم ارزیابی مورد استفاده مرجع ارزیابیEUROCERT برگرفته از استانداردهای بین المللی زیر می باشد

ISO/TC 59 – Buildings and civil engineering works

ISO 21929-1:2011 -Sustainability in building construction

IWA 9:2011 – Framework for managing sustainable development in business districts

ISO 10688 : 2010- Brand valuation

ISO 26000:2010 -Guidance on social responsibility

لینک سایت تخصصی کانون ساختمان های ماندگار

0