شروع به کار گروه آژانس های املاک ماندگار

شروع به کار گروه آژانس های املاک ماندگار

تشکیل کار گروه “آژانس های املاک ماندگار”
از این پس با معرفی “کانون ساختمان های ماندگار” به #خریداران و بخش #تقاضای حوزه املاک، #سازندگان ساختمان های ماندگار می توانند با مراجعه به این آژانس های املاک از #فروش مناسب پروژه های خود #اطمینان داشته باشند.
این مشاورین املاک در حال گذراندن آموزش های حرفه ای در حوزه های حقوقی، مالی، مارکتینگ و فروش زیر نظر “کانون ساختمان های ماندگار” و انجمن معماری می باشند

 آلبوم تصاویر

مطالب مشابه

نظرات