مهندسین مشاور بارادکاما ۲ ساله شد

 در اخبار و رویدادها

پس از گذشت ۲ سال توانستیم با موفقیت ۵ رکن این شرکت را راه اندازی کنیم.

●رکن اول سیستم مشاوره ما است که رکن اصلی و فلسفه وجودی بارادکاما است.

● رکن دوم کانون ساختمان های ماندگار است که به عنوان مرجع ارزیابی و رتبه بندی کیفی صنعت ساختمان فعالیت می کند.

● رکن سوم آکادمی کسب و کار بارادکاما است که با همکاری دانشگاه خوارزمی راه اندازی شده است و دوره های MBA و DBA صنعت ساختمان را برگزار می کند.

● رکن چهارم نشریه ساختمان های ماندگار است که نشریه ای اختصاصی در حوزه مدیریت صنعت ساختمان با رویکرد توسعه ماندگار است.

● رکن پنجم، بخشی است که برنامه ریزی های آن انجام شده و رویدادی بین المللی است که نیمه دوم سال ۹۷ از آن رونمایی خواهیم کرد

نوشته های اخیر
0