٣٠ ويژگی افراد و رهبران توانا

 در مقالات

۱- وقت ندارند بر علیه کسی، کاری انجام دهند؛
۲- وقت ندارند پشت سر دیگران صحبت کنند؛
۳- وقت ندارند در وقایع گذشته، متوقف شوند؛
۴- وقت ندارند که دروغ بگویند؛
۵- بسیار انتخاب می‌کنند چون ذهن اولویت‌بندی شده دارند؛
۶- تفاوت‌های انسان‌ها را می‌ستایند؛
۷- بدنبال این نیستند کسی را مانند خود کنند؛
۸- حجم و کیفیت غذای خود را با دقت زیر نظر دارند؛
۹- بد بودن بعضی انسان‌ها را، عادی می‌دانند؛
۱۰- با دو زبان مهم، آشنایی ندارند بلکه بر آنها مسلط هستند؛
۱۱- در فهم رفتار انسانها، اول منافع آن‌ها را می‌شکافند؛
۱۲- کارآمدی را بر مساوات ترجیح می‌دهند زیرا که مساوات خود نتیجه کارآمدی است؛
۱۳- کارآمدی را نتیجۀ رقابت می‌دانند؛
۱۴- راستگو هستند چون منافع دراز مدت دارند؛
۱۵- حتی در استفاده از حروف اضافه دقت می‌کنند تا اعتماد دیگران را حفظ کنند؛
۱۶- از افراد توانا، با مهارت و باهوش، هراسی ندارند؛
۱۷- دائما در حال گسترش شعاع شبکه‌های ارتباطی خود هستند؛
۱۸- بعد از شش ماه که آنها را می‌بینید، بهتر شدن آنها را متوجه می‌شوید؛
۱۹- اطرافشان، مملو از افراد تواناست؛
۲۰- میلی‌متری مراقب سخنانشان هستند؛
۲۱- مبنای توانایی‌هایشان، قدرت نرم است؛
۲۲- یک تا صد هر مسئله‌ای را، دقیق طراحی و مانیتور می‌کنند؛
۲۳- به ندرت از کسی، درخواستی داشته باشند؛
۲۴- اگر لازم باشد، ظرفیت تنها ماندن را دارند؛
۲۵- آنقدر تلاش می‌کنند، در خواب هم اغلب، مسئله حل می‌کنند؛
۲۶- با هر فردی، دوست نمی‌شوند؛
۲۷- وقتی با فردی آشنا می‌شوند می‌پرسند: چه کتابی این روزها می‌خوانید؟
۲۸- سلول‌های مغزشان، فرصت استراحت ندارند؛
۲۹- شناخت عمیقی از طبع بشر دارند؛
۳۰- سؤالاتشان از پاسخ‌هایشان به مراتب مهم‌تر است

نوشته های اخیر
0