گروه بندی کارفرمایان

 در مقالات

۱⃣ سفیر (AMBASSADOR)
کارفرمایانی که فعالانه به ترویج،تبلیغ و تعریف شما می پردازند. به سایرین نامه می نویسند. شما را به دیگران توصیه می کنند و با دادن کارت ویزیت شما به دیگران از آنها می خواهند که با شما کار کنند. این نوع مشتریان، خود را شریک شما می دانند و شعارشان این است: “بیایید آینده را با هم بسازیم”.

۲⃣ هوادار (ADVOCATE)
با دوستان و همکاران خود از شما به نیکی و مثبت یاد می کند. صمیمانه شما را در برابر دیگران تأیید می کند و شعارش این است: “اصرار دارم با شما کار کنم”.

۳⃣ وفادار (LOYAL)
بارها به طرف شما می آید. مکرر سفارش کار می دهند و آخرین خدمات شما را حتی با قیمت نسبتاً گران تر سفارش می دهند برای بهبود کارهایتان، پیشنهاد و نظر می دهد و به سادگی به طرف رقبایتان نمی رود. شعار او چنین است:
“ترجیح می دهم ارتباطم را با شما حفظ کنم”.

۴⃣ آشنا (ACQUAINTANCE)
از شما چیزهایی شنیده اما عقیده محکمی ندارد. اگر کارهایتان مناسب باشد، ممکن است ارتباط بگیرند و به سادگی امکان دارد از رقیب شما خریداری کند. شعارش این است: “می دانم هستید. با شما آشنا هستم”.

۵⃣ بیگانه (STRANGER)
ایده و نظری در مورد شما ندارد: “بین شما و دیگران تفاوتی نمی بینم”.

۶⃣ دلخور (SULKY)
قصد ندارد دیگر با شما کار کند: “به شما اعتماد ندارم و دیگر نمی خواهم با شما کار کنم”. . . چه بد!

۷⃣ عصبانی (ANGRY)
تجربه بدی از شما دارد و به شدت و فعالانه شما را رد می کند. به شعار او دقت کنید:
“شما به من ضربه زده اید. شما نمی توانید جبران کنید”.

۸⃣ قاتل (TERRORIST)
این آخری واقعاً خطرناک است. پای یک قاتل در میان است! مصمم است شهرت شما را خدشه دار کند. شعارش این چنین است: “در جستجوی انتقام هستم. دیگران را از انجام هر کار مثبتی برای شما دلسرد می کنم”.
مهندسین مشاور بارادکاما

نوشته های اخیر
0