سمینار مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان

در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری، به عنوان اختتامیه نهمین کنگره ملی مهندسی عمران در تالار ابوریحان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، سمیناری تحت عنوان کسب و کار صنعت ساختمان برگزار شد، که مدیریت عامل به دعوت آن دانشگاه محترم طی شش ساعت و در سه پارت دو ساعته به ارائه مطلب پرداختند.

1r

مطالب ارائه شده در بخش اول پیرامون بررسی کسب وکار و شرایط و دوره های حاکم بر آن و همچنین بررسی کسب و کار در صنعت ساختمان به صورت تخصصی و ریشه یابی معضلات آن و همچنین معرفی متد ” ۱۰ فرمان استراتژیک کسب و کار صنعت ساختمان ” و در انتهای این بخش تشریح حوزه اول دانشی این متد، مدیریت سازمان در کسب و کار صنعت ساختمان، ارائه گردید.

2r

در بخش دوم حوزه دانشی اقتصادی ارائه گردید. مطالبی در خصوص اقتصاد خرد و کلان و در ادامه اقتصاد صنعت ساختمان به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش پایانی حوزه مارکتینگ به طور خلاصه و حوزه برندینگ به طور مشروح ارائه گردید.

3r

مطالب مشابه

نظرات