کنفرانس خبری افتتاحیه آکادمی کسب و کار بارادکاما

کنفرانس خبری افتتاحیه نخستین آکادمی تخصصی مدیریت در صنعت ساختمان ایران، توسط مهندسین مشاور بارادکاما و با نام “آکادمی کسب و کار بارادکاما” در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۶ برگزار گردید.

در این کنفرانس که با حضور گسنرده اصحاب رسانه، تشکیل شد، علیرضا کریم، مدیرعامل بارادکاما، از نیاز ضروری به بهره گیری از علم روز و کاربردی مدیریت در صنعت ساختمان ایران، سخن گفتند. ایشان یکی از دلایل مهم رکود اخیر صنعت ساختمان در ایران را، فقر دانش مدیریت کسب و کار در بین فعالان این حوزه دانستند.

در ادامه جناب آقای دکتر زاهد، رییس مرکز آموزش های عالی آزاد دانشگاه خوارزمی، به خبرنگاران بیان داشتند که دوره های مدیریت ارشد mba و دکترای حرفه ای dba صنعت ساختمان، با مجوز و تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و به دانش آموختگان این دوره ها مدرک رسمی و قابل ترجمه ارائه می گردد.

مهندسین مشاور بارادکاما، به عنوان نخستین مشاور تخصصی مدیریت در صنعت ساختمان ایران، برگزاری دوره های mba و dba صنعت ساختمان را با مشارکت و نظارت دانشگاه خوارزمی، در آکادمی کسب و کار خود در دست اقدام دارد.
این کنفرانس خبری درمحل انجمن صنفی معماری شهر تهران برگزار گردید.

 

تصاویر این نشست خبری :

آکادمی مدیریت صنعت ساختمان

آکادمی کسب و کار بارادکاما

 

dba mba

دوره دکترای حرفه ای مدیریت در صنعت ساختمان

 

بارادکاما

آکادمی تخصصی مدیریت در صنعت ساختمان

 

بارادکاما

بارادکاما

مطالب مشابه

نظرات