بارادکاما چیست ؟

مهندسین مشاور بارادکاما به عنوان ” اولین مشاور تامین سرمایه ، مدیریت کسب و کار تخصصی در صنعت ساختمان کشور ” با مدیریت علیرضا کریم در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، توسط تعدادی از فارغ التحصیلان برتر رشته ” MBA صنعت ساختمان و املاک و مستغلات ” دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که همگی از مهندسین رشته های مهندسی عمران و معماری دانشگاه های معتبر و از فعالان با تجربه و خبره صنعت ساختمان کشور می باشند، به منظور ارائه خدمتی نو و منحصر به فرد، تاسیس یافت. این خدمت نو همان مشاوره عملی مدیریت و کسب و کار در حوزه ساختمان و املاک و مستغلات می باشد.

متاسفانه نگاه صرفا” فنی فعالان و سرمایه گذاران به این صنعت، مشکلات عدیده و خسارت های مهمی را هم به صنعت و هم به سرمایه های در آن وارد کرده است. متخصصین بارادکاما با ارائه رویکردی متفاوت به این حوزه و نگاه کسب و کار تخصصی و تامین سرمایه به آن، با ارائه راهکارهای عملی و موثر، در خدمت فعالان و سرمایه گذاران محترم صنعت ساختمان کشور می باشند.

رویکرد

با افزایش ساخت و ساز و ورود سرمایه گذاران متعدد در صنعت ساختمان کشور، که شرط طبیعی کشورهای در حال توسعه می باشد، نسبت بین عرضه و تقاضا در این صنعت به شدت بر هم خورده و شاهد ایجاد رقابت بین فعالان و  بروز رکود بی سابقه در این صنعت هستیم. عمده علت این مسئله عدم آگاهی و غفلت سازمان ها از این تحول و تکیه بر روش های مدیریتی مورد استفاده در گذشته این صنعت می باشد. روش هایی که به تعریف پروژه ها صرفا” بر اساس ملاحظات فنی و توان مالی منجر می گردید؛ در حالیکه سازمان ها با تقاضا محور شدن بازار و تنگ تر شدن عرصه رقابت در این صنعت، برای حفظ و رشد جایگاهشان در بازار و تحصیل حداکثر منفعت مالی و اقتصادی احتیاج به دانستن حوزه های دانشی دیگر و در نهایت داشتن یک برنامه مدون و کارآمد استراتژیک برای خود و پروژه های تابعه شان دارند.

مهندسین مشاور بارادکاما با نیاز سنجی بازار و استفاده از توان و تخصص اعضاء و مشاوران خود، که همگی از فعالان به نام این صنعت و حوزه های دانشی مرتبط با آن هستند، و با ثبت نام تجاری ” بارادکاما “ به عنوان ” اولین مشاور مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان کشور “ تاسیس یافته و در همین مدت کوتاه فعالیت خود توانسته به عنوان یک مشاور حرفه ای به عضویت ” انجمن صنفی مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها” درآید.

مدیر پروژه تخت جمشید را میشناسید؟!

“بارادکاما “یکی از خزانه داران بزرگ و معتمد سلسله هخامنشی بوده است.وی به دو پادشاه بزرگ ” داریوش کبیر” و جانشینش “خشایارشاه“خدمت کرده و از سال ۴۹۰ تا ۴۷۹ قبل از میلاد مسیح به عنوان مشاور ارشد مالی در ساخت “تخت جمشید “ فعایت داشته است.وی برای نظارت بر کار ساخت و ساز و امور مربوط به کارکنان به صورت دائمی در محل حضور داشته و خود شخصا بر تمام مصالح و کالاهای وارده به پروژه و ثبت و ضبط امور مالی رسیدگی می کرده است. به بیان امروزی ” بارادکاما “ به مدت یازده سال ” مدیر پروژه تخت جمشید” بوده است.

مهر خزانه متعلق به بارادکاما

  • نی فعالان و سرمایه گذاران به این صنعت، مشکلات عدیده و خسارت های مهمی را هم به صنعت و هم به سرمایه های در آن وارد کرده است. متخصصین بارادکاما

    سینا سلیم زادهآباد تدبیر
  • نی فعالان و سرمایه گذاران به این صنعت، مشکلات عدیده و خسارت های مهمی را هم به صنعت و هم به سرمایه های در آن وارد کرده است. متخصصین بارادکاما با ارائه رویکردی متفاوت به این حوزه و نگاه کسب و کار تخصصی به آن، با ارائه راهکارهای عملی و موثر، در خدمت فعالان و سرمایه گذاران محترم صنعت ساختمان کشور می باشند.

    آرش اوحدیمنسیکس
  • نی فعالان و سرمایه گذاران به این صنعت، مشکلات عدیده و خسارت های مهمی را هم به صنعت و هم به سرمایه های در آن وارد کرده است. متخصصین بارادکاما با ارائه رویکردی متفاوت به این حوزه و نگاه کسب و کار تخصصی به آن، با ارائه راهکارهای عملی و موثر، در خدمت فعالان و سرمایه گذاران محترم صنعت ساختمان کشور می باشند.

    هانیه موسویپنتو دیزاین