بارادکاما به عنوان نخستین برگزار کننده دوره DBA صنعت ساختمان در کشور، پس از برگزاری دو دوره موفق طی سال های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۲، با توجه به مشغولیت های سازمانی، تا اطلاع ثانوی، تصمیمی برای برگزاری این دوره ندارد.

0