۱-رئیس دفتر فنی پروژه تونل خط ۲ متروی تهران حدفاصل ایستگاه های امام خمینی تا میدان تجریش
۲-رئیس دفتر فنی زیرگذر چهارراه طالقانی کرج
۳-رئیس دفتر فنی هواکش های خط ۲ متروی تهران (R2S2تاS2T2)
۴-مدیراجرایی شرکت مهندسی بتن سازان مهر از تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۱ که در زمان مدیریت ایشان پروژه های ذیل به مورد اجرا در آمده است.
۴-۱-مدیر پروژه تونل قطعه پنجم توسعه شمالی خط یک متروی تهران
۴-۲-تونل جمع آوری آبهای سطحی ده نارمک تهران
۴-۳-احداث ساختمان اداری دفتر مرکزی شرکت مهندسی بتن سازان مهر
۴-۴-بخشی از تونل حد فاصل ایستگاه های D2و C2 قطار شهری کرج
۴-۵-ایستگاه D2خط دو قطار شهری کرج
۴-۶-ایستگاه C2خط دو قطار شهری کرج
۴-۷-احداث ساختمان مسکونی پونک
۴-۸-احداث هواکش های میان تونلی W6X6 و Z6Z6-1 و هواساز Z6-1 خط ۶ متروی تهران

پروژه های مرتبط
0