مشاور و مدرس مديريت پروژه در صنعت و دانشگاهVahidAzadmanesh
بیوگرافی مدرس
________________________________________
مهندس وحید آزادمنش
International MBA از دانشگاه كارلتون كانادا
عضو تيّم ويرايش سوم استاندارد پورتفوليو PMI
داراي ٥ مدرك حرفه ايي مديريت پروژه
PfMP-PMP-SP-RMP-PBA

پروژه های مرتبط
0