کلینیک فوق تخصصی استخوان و مفاصل

مشخصات پروژه در یک نگاه :

مساحت :۶۷۰۰ متر

آدرس:کرج – جهانشهر

پروژه های مرتبط