آدرس : تهران، سعادت آباد، بلوار سرو غربی، خیابان بخشایش، خیابان زند وکیلی غربی، پلاک ۱۳۰، ساختمان سپهر، طبقه ۵، واحد۱۰
Email:info@baradkama.com
فکس:۰۲۱۲۶۷۶۵۹۲۱
تلفن : ۰۲۱۲۶۷۶۶۶۱۴
۰۲۱۲۶۷۶۶۵۴۹