شرایط و قوانین دوره های حضوری

تعهدات دانشپذیر

۲-۱: دانش­پذیر تعهد می نماید موارد اخلاقی و انضباطی موسسه را بطور کامل و بدون هیچ اعتراضی رعایت نماید.

۲-۳: دانش­پذیر تعهد می نماید طبق برنامه زمانبندی شده در کلاس ها حضور مستمر داشته و حداقل نمره ۱۴ را در سرفصل سپری شده اخذ نموده و یا به صلاحدید استاد مربوطه، پروژه ای را آماده و در پایان دوره تحویل نماید.

۲-۴: دانش­پذیر قبول می نماید چنانچه بیش از ۲ جلسه غیبت بدون هماهنگی داشته باشد از درس مذکور حذف می گردد. (در این صورت امکان عودت شهریه وجود نخواهد داشت)

نکته ۱: تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیبت دانش­پذیر به عهده مرکز آموزش می باشد.

۲-۵ استفاده از کلاس مجازی برای هر درس فقط دوبار و آن هم با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.

۲-۵: دانش­پذیر تعهد می نماید مبلغ شهریه را بصورت کامل به شماره حساب اعلامی واریز نموده و اصل فیش واریزی را تحویل واحد آموزش نماید و یا با هماهنگی و تایید مدیر آکادمی، اقدام به پرداخت چک نماید.

۲-۶: دانش­پذیر تعهد می نماید پس از ثبت نام و شروع دوره درخواست استرداد شهریه را ننماید.

نکته ۲: زمان های اعلامی جهت آغاز و پایان دوره بصورت تقریبی بوده و معیار اصلی و ملاک آغاز دوره، به حد نصاب رسیدن تعداد نفرات در هر سرفصل می باشد.

ضوابط انضباطی و پوششی

نظر به اينکه دانشگاههای کشور، مراکز تحصيل علم و دانش ومعرفت می باشند حفظ سلامت اخلاقی، اجتماعی و رعايت شئونات اسلامی و دانشجوئی در اين مکان مقدس بسيار ضروری است. لذا بدينوسيله پاره ای از مقررات انضباطی دانشگاه  ذکر ميگردد که از شما دانشپذیر عزيز جهت حفظ سلامت و قداست دانشگاه تقاضای همکاری و مساعدت داريم. بديهی است رعايت موارد زير الزامی و عدم رعايت آن تخلف انضباطی محسوب شده و طبق شیوه نامه انضباطی مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.

۳-۱: همراه داشتن مدارک ثبت نام در بدو ورود به محيط دانشگاه.

۳-۲: رعايت ضوابط و مقررات آموزشی و پرهيز از هرگونه نزاع و درگيری.

۳-۳: رعايت احترام متقابل در برخورد با ساير دانشپذیران، اساتيد، کارکنان و حراست دانشگاه.

۳-۴: رعايت مقررات و موازين مربوط به پوشش اسلامی.

۳-۵: عدم تجمع ويا ايستادن دراماکن عمومی دانشگاه به گونه ای که باعث ايجاد مزاحمت گردد.

۳-۶: عدم استعمال دخانیات در کلیه اماکن و فضاهای (باز یا بسته ی) دانشگاه.

۳-۷: رعايت نظافت كلاسها، راهروها و محيط آموزشي.

۳-۸: حضور همراه به هر عنوان در کلاس ممنوع است.

ضوابط پوشش خواهران:

۱- لباسها همواره بايد ساده و آراسته، با وضعيت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباسهای ساير محيط ها نظير جشن ها، محيط های تفريحی، ورزشی و … متفاوت و به دور از مدهای افراطی باشد.

۲- استفاده از کلاه بدون مقنعه ممنوع می باشد.

۳- استفاده از شلوارهای چسبان و کوتاه و شلوارهايی که عمداً پاره يا وصله داشته باشد و چادرهای نامناسب مانند چادرهای نازک و توری  ممنوع است.

ضوابط پوشش برادران:

۱- استفاده از شلوارهای کوتاه و چسبان ، تنگ و نازک و شلوارهايی که تعمداً پاره و وصله داشته باشد ممنوع است.

۲- لباسهای اندامی مردانه، تنگ و چسبان، آستين خيلی کوتاه مانند حلقه ای يا رکابی و … ممنوع است.

 

اينجانب …………………………………………………………….. کلیه موارد فوق را بطور کامل پذیرفته و متعهد می شوم نسبت به رعایت تمامی مقررات آموزشی، فرهنگی، اخلاقی و انضباطی دانشگاه کوشا و پايبند باشم، در غیر اینصورت دانشگاه محق خواهد بود نسب به ادامه حضورم در دوره و یا اخراج هر جور که صلاح می داند تصمیم گرفته و اقدام نماید. (در اینصورت امکان عودت شهریه به هیچ وجه وجود نخواهد داشت)

 شرایط و قوانین دوره های مجازی

تعهدات دانشپذیر

۲-۱: دانش­پذیر تعهد می نماید موارد اخلاقی و انضباطی موسسه را بطور کامل و بدون هیچ اعتراضی رعایت نماید.

۲-۳: دانش­پذیر تعهد می نماید طبق برنامه زمانبندی شده در کلاس ها به صورت آن لاین حضور مستمر داشته و حداقل نمره ۱۴ را در سرفصل سپری شده اخذ نموده و یا به صلاحدید استاد مربوطه، پروژه ای را آماده و در پایان دوره تحویل نماید.

۲-۴: دانش­پذیر قبول می نماید چنانچه بیش از ۲ جلسه غیبت بدون هماهنگی داشته باشد از درس مذکور حذف می گردد. (در این صورت امکان عودت شهریه وجود نخواهد داشت)

نکته ۱: تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیبت دانش­پذیر به عهده مرکز آموزش می باشد.

۲-۵ استفاده از کلاس حضوری برای هر درس فقط یکبار و آن هم با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.

۲-۵: دانش­پذیر تعهد می نماید مبلغ شهریه را بصورت کامل به شماره حساب اعلامی واریز نموده و اصل فیش واریزی را تحویل واحد آموزش نماید و یا با هماهنگی و تایید مدیر آکادمی، اقدام به پرداخت چک نماید.

۲-۶: دانش­پذیر تعهد می نماید پس از ثبت نام و شروع دوره درخواست استرداد شهریه را ننماید.

نکته ۲: زمان های اعلامی جهت آغاز و پایان دوره بصورت تقریبی بوده و معیار اصلی و ملاک آغاز دوره، به حد نصاب رسیدن تعداد نفرات در هر سرفصل می باشد.

ضوابط انضباطی و پوششی

نظر به اينکه دانشگاههای کشور، مراکز تحصيل علم و دانش ومعرفت می باشند حفظ سلامت اخلاقی، اجتماعی و رعايت شئونات اسلامی و دانشجوئی در اين مکان مقدس بسيار ضروری است. لذا بدينوسيله پاره ای از مقررات انضباطی دانشگاه  ذکر ميگردد که از شما دانشپذیر عزيز جهت حفظ سلامت و قداست دانشگاه تقاضای همکاری و مساعدت داريم. بديهی است رعايت موارد زير الزامی و عدم رعايت آن تخلف انضباطی محسوب شده و طبق شیوه نامه انضباطی مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.

۳-۱: همراه داشتن مدارک ثبت نام در بدو ورود به محيط دانشگاه.

۳-۲: رعايت ضوابط و مقررات آموزشی و پرهيز از هرگونه نزاع و درگيری.

۳-۳: رعايت احترام متقابل در برخورد با ساير دانشپذیران، اساتيد، کارکنان و حراست دانشگاه.

۳-۸: حضور همراه به هر عنوان در کلاس ممنوع است.

۹-۳: عدم سعی در سوء استفاده از حساب کاربری اینترنتی صادر شده برای دانش پذیر به هر نحو و عنوان که طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، جرم تلقی می شود.

 

ضوابط پوشش خواهران:

  • جهت حضور ر موسسه لباسها همواره بايد ساده و آراسته، با وضعيت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباسهای ساير محيط ها نظير جشن ها، محيط های تفريحی، ورزشی و … متفاوت و به دور از مدهای افراطی باشد.

۲- جهت حضور ر موسسه استفاده از کلاه بدون مقنعه ممنوع می باشد.

۳- جهت حضور ر موسسه  استفاده از شلوارهای چسبان و کوتاه و شلوارهايی که عمداً پاره يا وصله داشته باشد و چادرهای نامناسب مانند چادرهای نازک و توری  ممنوع است.

ضوابط پوشش برادران:

۱- جهت حضور ر موسسه  استفاده از شلوارهای کوتاه و چسبان ، تنگ و نازک و شلوارهايی که تعمداً پاره و وصله داشته باشد ممنوع است.

۲- جهت حضور ر موسسه لباسهای اندامی مردانه، تنگ و چسبان، آستين خيلی کوتاه مانند حلقه ای يا رکابی و … ممنوع است.

 

اينجانب …………………………………………………………….. کلیه موارد فوق را بطور کامل پذیرفته و متعهد می شوم نسبت به رعایت تمامی مقررات آموزشی، فرهنگی، اخلاقی و انضباطی دانشگاه کوشا و پايبند باشم، در غیر اینصورت دانشگاه محق خواهد بود نسب به ادامه حضورم در دوره و یا اخراج هر جور که صلاح می داند تصمیم گرفته و اقدام نماید. (در اینصورت امکان عودت شهریه به هیچ وجه وجود نخواهد داشت)

 

آدرس : تهران، سعادت آباد، بلوار سرو غربی، خیابان بخشایش، خیابان زند وکیلی غربی، پلاک ۱۳۰، ساختمان سپهر، طبقه ۵، واحد۱۰
Email:info@baradkama.com
فکس:۰۲۱۲۶۷۶۵۹۲۱
تلفن : ۰۲۱۲۶۷۶۶۶۱۴
۰۲۱۲۶۷۶۶۵۴۹

ورود به پورتال داده ها

DBA صنعت ساختمان
MBA صنعت ساختمان